Bé Nam 8 tuổi. Hiện đang công tác tại Trung tâm ABA với vị trí giữ xe và code website dạo tại WWW.ABA.EDU.VN.